Proxmox

From PostgreSQL_wiki
Jump to: navigation, search

Opzet

Installatie van de host

De installatie is gedaan met behulp van de CFEngine3 policies uit de CFEngine Roadshow.

Issues

pve-manager

De installatie liep stuk op een dependency in proxmox-ve van pve-manager. De configuratie van pve-manager ging fout in de postinstall. De oplossing is om de postinstall bestanden te verwijderen. [https:s://forum.proxmox.com/threads/installation-completely-broken.46796/#post-221228 Verwijderen postinstall bestand]

Ethernet configuratie

Probleem: Connectie gaat verloren Oplossing: ethtool -K eth0 tx off rx off

root@host:~# rm /var/lib/dpkg/info/pve-manager.postinst 
root@host:~# rm /var/lib/dpkg/info/proxmox-ve.postinst 

Community version

De apt-cacher-ng heeft een bijzondere voorziening nodig voor met https repositories, dat geldt alleen voor de enterprise versie van Proxmox. Dus verwijder deze repository.

root@host:~# rm sources.list.d/pve-enterprise.list

Technische oplossingen

Resize disk LVM

Dit zijn de stappen:

 • Vergroot de disk via de GUI, bijvoorbeeld van 12Gb naar 24Gb
 • parted /dev/vda
 • (parted) print
(parted) print                              
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 25.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 256MB  255MB  primary  ext2     boot
 2   257MB  12.9GB 12.6GB extended
 5   257MB  12.9GB 12.6GB logical        lvm
 • (parted) resizepart 2 100%
 • (parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 25.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 256MB  255MB  primary  ext2     boot
 2   257MB  25.8GB 25.5GB extended
 5   257MB  12.9GB 12.6GB logical        lvm
 • (parted) resizepart 5 100%
 • (parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 25.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags: 

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 256MB  255MB  primary  ext2     boot
 2   257MB  25.8GB 25.5GB extended
 5   257MB  25.8GB 25.5GB logical        lvm
 • (parted) quit
 • Bepaal het physical volume
root@host:~# pvs
 PV     VG       Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/sda5 vg-root-install lvm2 a-- <11.76g  0 
 • Resize het logical volume
root@pdnswhpdcsw1:~# pvresize /dev/sda5
 Physical volume "/dev/sda5" changed
 1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
 • Bekijk het vogical volume
root@pdnswhpdcsw1:~# lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/vg-root-install/root
 LV Name        root
 VG Name        vg-root-install
 LV UUID        Ew6hJI-33MH-30nU-ZCAv-bLu2-CZNO-NKiYLm
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time pdnswhpdcsw1, 2020-08-28 22:03:43 +0000
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        11.55 GiB
 Current LE       2957
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
 • Resize het logical volume met de resizefs optie
root@pdnswhpdcsw1:~# lvresize --extents +100%FREE --resizefs /dev/vg-root-install/root
 Size of logical volume vg-root-install/root changed from 11.55 GiB (2957 extents) to 23.55 GiB (6029 extents).
 Logical volume vg-root-install/root successfully resized.
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem at /dev/mapper/vg--root--install-root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 3
The filesystem on /dev/mapper/vg--root--install-root is now 6173696 (4k) blocks long.
 • Doe hierna de controle met df -h van het volume.
root@pdnswhpdcsw1:~# df -h .
Filesystem             Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg--root--install-root  24G  12G  12G 51% /

Bron: https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks


Terug naar: Main Page