Configuratie van applicaties

From PostgreSQL_wiki
Jump to: navigation, search

Configuratie van Applicaties

Webhuis pagina webhuis_info

Mailbox limiet voor Squirrelmail

The values can be set in bytes (1,048,576 per MB) or they can be set by MB by appending the value with an "M", i.e. 8M.

To upload large files, post_max_size must be larger than upload_max_filesize. If memory limit is enabled by configure script, memory_limit also affects file uploading. Generally speaking, memory_limit should be larger than post_max_size.


Xen dom0 voor Windows VM's

Xen-config voor initiele installatie en xen-config voor voorgebakken Windows install.

Voordat je aan de virtuele Windows installatie begint

Bepaal het IP adres van de virtuele machine en beperk de toegang op de firewall tot het lokale netwerk:

  iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s ! 10.0.0.0/8 -d $ip_domU -j DROP
  iptables -A INPUT -i eth0 -s ! 10.0.0.0/8 -d $ip_domU -j DROP
  iptables -A OUTPUT -o eth0 -s $ip_domU -d ! 10.0.0.0/8 -j DROP

NB: De installatie mag pas starten nadat de configuratie op de firewall is doorgevoerd en getest. De virtuele machine gaat anders ongecontroleerd op Internet met blijvende gevolgen.

Pas het script qemu-ifup aan zodat de laatste regel luidt:

brctl addif $2 $1 || true

Windows 2008 VM

Opzet

Gevirtualiseerde Windows XP in het netwerk voor remote toegang met RDP. De beschrijving is voor de 8G variant de 4G variant verloopt analoog.

Uitwerking vanaf installatie cd

Voorbereiding installatie: Maak een iso van de installatie cd

Installatie configuratie

#
#    Windows 2008 Xen install configuratie
#
kernel = '/usr/lib/xen/boot/hvmloader'
builder = 'hvm'
memory = '2048'
cpus = '0,1'
device_model = '/usr/lib/xen/bin/qemu-dm'
#
disk  = [ 'phy:/dev/dev-xen/w2008.img,ioemu:hda,w' ,
     'file:/mnt/SW_DVD5_Windows_Svr_DC_Ent_Std_2008_Dutch_32bit_MLF_X14-26790.ISO,ioemu:hdc:cdrom,r' ]
#
device_model = '/usr/lib/xen/bin/qemu-dm'
#
# Hostname
name = 'win2008-01'
#
# Networking
vif = ['type=ioemu, bridge=xen-br1,ip=10.x.y.z']
#
# Behaviour
boot='d'
vnc=1
vncviewer=1
vnclisten= "0.0.0.0"
sdl=0
guest_os_type='windows'

Installatie van de standaard iso:

# lvcreate -L 20G -n w2008.img dev-xen
# dd if=/dev/zero of=/dev/dev-xen/w2008.img bs=1M count=21480
# apt-get install nfs-common
# mount -t nfs staging.Webhuis.nl:/var/local/staging/msoft /mnt

Start de configuratie met:

# xm create /etc/xen/winxp-8g-install.cfg

Start vncviewer op de dom0 vanaf het werkstation:

$ xvnc4viewer 10.x.y.d

Configuratiestappen op de Windows machine:

 • Selecteer de partitie en gebruik deze
 • Na de herstart:
 • Lokale op Dutch zetten en de tijdzone op Amsterdam
 • Geen registratie
 • Geen Domain aanmelding kiezen.

Sluit af en kopieer het filesystem naar een veilige centrale plek. Je hebt nu een cleane base install van Windows. Het is de moeite waarde om een backup te maken van dit file systeem afgesloten en wel om daar later op terug te kunnen vallen.

Uitrollen voor gebruik

Bepaal het IP adres van de virtuele machine en beperk de toegang op de firewall tot het lokale netwerk:

NB: De installatie mag pas starten nadat de configuratie op de firewall is doorgevoerd en getest. De virtuele machine gaat anders ongecontroleerd op Internet met blijvende gevolgen.

#
#    Windows XP Xen install configuratie
#
kernel = '/usr/lib/xen/boot/hvmloader'
builder = 'hvm'
memory = '512'
cpus = '0,1'
device_model='/usr/lib/xen/bin/qemu-dm'
# Disks
disk = [ 'file:/var/lib/xen/domains/winxp/rdp-04.img,ioemu:hda,w' , 'phy:/dev/dev-xen/dvd.iso,ioemu:hdc:cdrom,r' ]
# Hostname
name = 'rdp-x'
# Networking
vif = ['type=ioemu, bridge=xenbr0,mac=00:16:3e:53:1a:7a,ip=10.x.y.z']
# Behaviour
boot='c'
vnc=1
vncviewer=1
vnclisten= "0.0.0.0"
sdl=0

kopieer winxp-8g.img naar /dev/dev-xen/winxp.img

# dd if=/mnt/testuser/winxp-8g.img of=/dev/dev-xen/winxp.img

Wijzig alle occurrences in winxp-8g.cfg van winxp-8g naar rdp-<volgnummer> Sloop de cdrom entry eruit.

xm create /etc/xen/rdp-<volgnummer>.cfg
Start vncviewer op de dom0
Naam van de computer naar rdp-<volgnummer>
Varander in een keer zonder reboot:
Join Domain
Remote Access: <Domain>\Domain Users

N.B. Virtuele windozen buiten het subnet van de authenticerende bdc hebben het IP adres van de wins server nodig.

Daarna Reboot en start nieuwe sessie met rdesktop (duurt even, windows he ;-)) ).

ToDo

Imagen van XP met: - SP3 in de installatie cd verwerkt; - Mogelijkheid tot drie concurrent RDP gebruikers in de configuratie.

Windows XP VM

Opzet

Gevirtualiseerde Windows XP in het netwerk voor remote toegang met RDP. De beschrijving is voor de 8G variant de 4G variant verloopt analoog. Er bestaan twee types installatie:

 • Uitrollen van een preconfigured Windows XP
 • Maagdelijke installatie vanaf iso-image
Uitwerking

Voorbereiding installatie:

Maak een iso van de installatie cd

Installatie van de standaard iso:

Maak een filesystem aan op dom0 voor de virtuele machine dd if=/dev/zero of=/var/lib/xen/domains/winxp/rdp-<volgnummer>.img bs=1M count=8192

Bepaal het IP adres van de virtuele machine en beperk de toegang op de firewall tot het lokale netwerk:

  iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s ! 10.0.0.0/8 -d $ip_domU -j DROP
  iptables -A INPUT -i eth0 -s ! 10.0.0.0/8 -d $ip_domU -j DROP
  iptables -A OUTPUT -o eth0 -s $ip_domU -d ! 10.0.0.0/8 -j DROP

NB: De installatie mag pas starten nadat de configuratie op de firewall is doorgevoerd en getest. De virtuele machine gaat anders ongecontroleerd op Internet met blijvende gevolgen.

Pas het script qemu-ifup aan zodat de laatste regel luidt:

brctl addif $2 $1 || true

Start de configuratie met: xm create /etc/xen/winxp-8g-install.cfg Start vncviewer op de dom0

Configuratie: Selecteer de partitie en gebruik deze Na de herstart: Lokale op Dutch zetten en de tijdzone op Amsterdam Geen registratie Geen Domain aanmelding kiezen.

Sluit af en kopieer het filesystem naar een veilige centrale plek.

Uitrollen voor gebruik: Bepaal het IP adres van de virtuele machine en beperk de toegang op de firewall tot het lokale netwerk:

NB: De installatie mag pas starten nadat de configuratie op de firewall is doorgevoerd en getest. De virtuele machine gaat anders ongecontroleerd op Internet met blijvende gevolgen.

kopieer winxp-8g.img naar /var/lib/xen/domains/winxp/rdp-<volgnummer>.img dom0:/var/lib/xen/domains/winxp# wget --no-check-certificate https://svn.webhuis.nl/sources/winxp-8g.img -O rdp-<volgnummer>.img

Wijzig alle occurrences in winxp-8g.cfg van winxp-8g naar rdp-<volgnummer> Sloop de cdrom entry eruit.

xm create /etc/xen/rdp-<volgnummer>.cfg Start vncviewer op de dom0 Naam van de computer naar rdp-<volgnummer> Varander in een keer zonder reboot: Join Domain Remote Access: <Domain>\Domain Users

N.B. Virtuele windozen buiten het subnet van de authenticerende bdc hebben het IP adres van de wins server nodig.

Daarna Reboot en start nieuwe sessie met rdesktop (duurt even, windows he ;-)) ).

ToDo

Imagen van XP met:

 • SP3 in de installatie cd verwerkt;
 • Mogelijkheid tot drie concurrent RDP gebruikers in de configuratie.

Terug naar: Main Page